Kompost technieken

Wij voeden nooit de plant. Wij voeden de bodems. Bodems zijn de smeltkroes van waaruit alle gezonde dingen voortkomen. ”

“Het is niet de aarde zelf -. Het is het leven in de bodem, dat is het belangrijkste element”

-Geoff Lawton-

De bodem is als een bankrekening, we kunnen toevoegen of nemen. Een levende en vruchtbare bodem maakt een goed inkomen voor de boer. Het wegnemen van levende structuren en ze vervangen door het zwaar ploegen, chemische meststoffen, ontbossing, overbegrazing en water misbruiken  door inefficiënte  irrigatiesystemen is als een landbouwer die zijn “bankrekening” plundert.  Daarbij niets meer overlaat voor toekomstige generaties.

Planten nemen ook oplosbare voedingsstoffen op door een verschil in waterdruk tussen de wortels en het water in de bodem. Indien de druk laag is gaan planten automatisch drinken. Het is met deze methode dat planten kunstmest opnemen door. Wanneer planten de voedingsstoffen op deze manier opnemen kunnen ze geen schimmel- en bacteriële relatie vormen. Bijgevolg de levensduur wordt verkort en de grond sterft.

Permacultuur komposterings technieken helpen de bodem door met organische stoffen en de voedingsstoffen het water-pompende effect te verhogen. Bacteriën, schimmels en wormen maken de kruimel structuur van bodems. Ze produceren een kleverige koolhydraat dat de individuele humus en minerale deeltjes samenbindt.

Wanneer landgebruik divers is en met de implementatie van grond-verbeterende systemen dan  zijn dat de verschillende maatregelen die bodemerosie beheersen.  Het herstellen van de vruchtbaarheid van de bodem en het verbeteren van het waterhoudend vermogen van de bodem , is een manier om de mens en de natuur te laten floreren.

Permacultuur Onderzoek Centrum